Zasady rekrutacji do Katolickiego Gimnazjum

ZASADY REKRUTACJI DO KATOLICKIEGO GIMNAZJUM IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W CHOJNICACH


Szkoła z radością powita w swoim gronie zdolnych i ambitnych młodych ludzi, którzy chcą zdobywać wiedzę o świecie, Bogu i służyć nią w przyszłości innym.

Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

1. Podanie do Dyrektora Szkoły, p. mgr Marianny Ziarno

2. Opinia moralności kandydata od ks. proboszcza swojej macierzystej parafii

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i ksero odpisu skróconego aktu urodzenia

4. Zaświadczenie z OKE (Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) nt. sprawdzianu

5. Dwie podpisane fotografie

6. Inne dokumenty kandydata, świadczące o jego sukcesach (np. o udziale w konkursach przedmiotowych, olimpiadach)

7. Opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeśli dziecko było badane)Dokumenty prosimy składać osobiście:

Katolickie Gimnazjum w Chojnicach
ul. Grunwaldzka 1, 89-600 CHOJNICE
Tel./Fax.: (0-52) 397 70 87ZAPEWNIAMY:

- naukę języków obcych (j. angielski, j. niemiecki) na dostosowanych do potrzeb uczniów poziomach
- możliwość współtworzenia Samorządu Szkolnego
- możliwość angażowania się w pracę szkolnego „Caritasu”
- możliwość przystąpienia do harcerstwa "Zawisza", Federacji Skautingu Europejskiego (zbiórki, obozy harcerskie)
- rozbudowany program przedmiotowych kółek zainteresowań
- rozwijanie swych aktorskich zdolności w szkolnym teatrze
- udział w chórze szkolnym
- redagowanie uczniowskiej gazetki „Azyl”
- pracownię komputerową ze stałym łączem internetowym
- możliwość korzystania ze szkolnej biblioteki
- sklepik szkolny czynny na dużej przerwie
- salę gimnastyczną i zajęcia na basenie
- siłownię szkolną
- możliwość udziału w licznych imprezach szkolnych (np. dyskoteki, koncerty, bale karnawałowe itp.)
- możliwość udziału w wyjazdach i wycieczkach szkolnych (np. biwak szkolny, krajoznawcze wycieczki rowerowe, wyjazdy do teatru, opery, kina, pielgrzymki)
- tradycyjna pielgrzymka do Rzymu
- możliwość poznania ciekawych ludzi, często goszczących w naszej szkole (polityków, naukowców, publicystów, osoby duchowne)
- naukę tańca i filozofii
- kurs gotowania
- mało liczebne klasy
- fachową opiekę nauczycieli
- solidne przygotowanie do kontynuowania nauki w szkołach średnich

 

Opłaty w Katolickim Gimnazjum i Katolickiej Szkole Podstawowej

Informujemy, że za zajęcia dodatkowe pobierana jest opłata w wysokości 100,00 PLN za miesiąc przez cały rok kalendarzowy.

Szkoła utrzymuje się głównie z dotacji MEN przekazywanej przez UM Chojnice. Pieniądze te wystarczają na minimum programowe. Z tego względu, że klasy liczą średnio 18 uczniów, a dotacja jest przekazywana na każdego ucznia, nie wystarcza środków na zajęcia dodatkowe (tzw. zwiększona liczba godzin z matematyki, języka polskiego itp.) oraz wszelkiego rodzaju zajęć pozalekcyjnych. Szkoła nie pobiera żadnych dodatkowych opłat z racji ubezpieczenia, czy komitetu rodzicielskiego. Uczniowie nasi są ubezpieczeni w ramach tej opłaty. Szkoła proponuje także zniżki rodzinne w kwocie 200,00 PLN od rodziny.