POMOC PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA
Uczniowie naszych szkół z orzeczeniami i opiniami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych
objęci zostali opieką Szkolnego Zespołu Pedagogiczno-Psychologicznego.

Spotkania zespołu odbywać się będą w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 15.00 w budynku Katolickiego Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Chojnicach przy ul. Grunwaldzkiej 1.

W pracach zespołu mogą uczestniczyć rodzice ucznia.