Dyrekcja

Prefekt – ks. mgr Jarosław Kaźmierczak

absolwent WSD w Pelplinie (1986r.), studia podyplomowe: IDS (Pelplin), PIŻW (Warszawa), WSKIM (Toruń). Od 1994r. proboszcz w Nowej Cerkwi k. Chojnic, m. in. pełnomocnik Biskupa Pelplińskiego ds. szkolnictwa katolickiego, wiceprezydent Franciscanos de Maria (FM), redaktor dwutygodnika „W Rodzinie”, asystent kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Chojnicach, dziekan dekanatu Rytel. Współzałożyciel i prefekt Wspólnoty Szkół Katolickich w Chojnicach, opiekun grupy Odnowy w Duchu Świętym. W 2011r. odznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Autor m. in. „Ks. Józef Mańkowski i jego parafia”, „Światło i sól dla świata”, „Ewangeliczne zamyślenia (trzy części) i wiele artykułów w prasie katolickiej („W Rodzinie”, „Niedziela”, „Pielgrzym”, „Przewodnik Katolicki”).

 

Dyrektor – mgr Marianna Ziarno

absolwentka WSP w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego), od 1976r. pedagog w Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Chojnickich; działaczka ruchów Solidarnościowych, współzałożycielka i dyrektorka (od 1991r.) Wspólnoty Szkół Katolickich w Chojnicach. W 2001r. odznaczona przez Biskupa Pelplińskiego Medalem za Zasługi dla Diecezji Pelplińskiej, w 2006r. nagroda Kuratora Oświaty w Gdańsku za zasługi dla oświaty, w 2011r. odznaczona przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

 

Wicedyrektor – dr Rafał Maliszewski

filozof, pedagog, językoznawca, kaszubolog; absolwent filozofii teoretycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Filozoficznej w Monachium (Hochschule für Philosophie zu München), gdzie ukończył podyplomowe studia psychologiczno-pedagogiczne o specjalizacji pedagogika dorosłych. Dwukrotny stypendysta KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst) na Uniwersytecie w Konstancji (Universität Konstanz) oraz w Wyższej Szkole Filozoficznej w Monachium. Doktorat z socjolingwistyki w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Gdańskim, tłumacz z języka łacińskiego dzieła o. Jacka Woronieckiego OP pt. „O narodzie i państwie”; autor książki „Język jako więź wewnątrzgrupowa we wspólnocie komunikatywnej Gochów”; stały publicysta portalu wpolityce.pl; autor licznych artykułów i felietonów w czasopismach naukowych.

 

Wicedyrektor – mgr Ludmiła Gasz-Plata

absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku z dziewięcioletnim okresem nauczania oraz tytułem zawodowym: tancerz w zakresie specjalności instruktor tańca; absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na kierunku pedagogika baletu; absolwentka Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego na kierunku edukacja kulturalno – oświatowa; absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza) oraz  Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „ Pomerania” w Chojnicach (studia podyplomowe w zakresie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna).  Z Katolicką Szkołą Podstawową z Oddziałami Przedszkolnymi im. Piotra Dunina  w Chojnicach związana od stycznia 1999 roku. Najpierw jako nauczyciel tańca, od 6 lat nauczyciel edukacji zintegrowanej, od 2 lat wicedyrektor szkoły.