PROJEKT

Z radością informujemy, że Diecezja Pelplińska otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego “Nowoczesna szkoła”,  w ramach konkursu 3.2.1 RPO Województwa Pomorskiego ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Projekt prowadzony będzie przez kolejne dwa lata w szkołach: Uniwersyteckim Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i Publicznym Katolickim Gimnazjum w Tczewie, Liceum Ogólnokształcącym  i Katolickim Gimnazjum w Chojnicach, Collegium Marianum Liceum Katolickim w Pelplinie oraz Katolickim Gimnazjum w Kartuzach.

Przeprowadzenie w placówkach diagnozy w obszarze edukacji  pozwoliło trafnie i kompleksowo wskazać potrzeby uczniów, nauczycieli oraz szkół.

Wyniki analiz przełożyły się na zakres wsparcia, które obejmować będzie: prowadzenie dodatkowych zajęć i warsztatów rozwijających kreatywność i innowacyjność wśród uczniów, przygotowanie do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy,  a także doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Od października zapraszamy wszystkich naszych uczniów na:

- warsztaty naukowo-eksperymentalne „Zostań odkrywcą!“ : warsztaty biologiczne, chemiczne, geograficzne, fizyczne, astronomiczne, matematyczne, języków obcych;

-warsztaty rozwijające kompetencje matematyczno-informatyczne „Powstanie robotów“: warsztaty z robotyki, machatroniki, programowania aplikacji mobilnych, informatyczno-interdyscyplinarne;

-zajęcia psychologiczno-pedagogiczne i doradczo-zawodowe,

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w gimnazjum z przedmiotów przyrodniczych, matematyki, j. obcych,

-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

-wycieczki i letnie obozy naukowe;

-liczne zajęcia na uczelniach wyższych oraz wykłady z naukowcami.

 

Asystentem koordynatora projektu w naszej szkole będzie p. Magdalena Grala

 

 

 

 

 

pomysłodawcą projektu jest mgr RAFAŁ MALISZEWSKI

Termin wyjazduOd 21/22 lutego do 28 lutego/1 marca 2009r.

Wkład własny: Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do uiszczenia kwoty pieniężnej jako wkładu własnego w wysokości 276,00 zł, które przelać należy na konto KLO (bliższe informacje w sekretariacie szkoły)

1 Plan dnia
2 Liczba uczestników
3 Harmonogram
4 Efekt końcowy
5 Cel projektu
6 „WIDERSTAND GEGEN DEN NATIONALSOZIALISMUS IN DEUTSCHLAND – Begegnung mit Geschichtszeugen”