ProjektyNowoczesna szkoła to szkoła zmodernizowana, wychodząca naprzeciw wyzwaniom jakie stawia XXI w. i umiejąca dotrzeć do współczesnego, młodego człowieka, dlatego od 2009 r. bierzemy udział w projektach międzynarodowych adresowanych zarówno do uczniów, jak i do kardy nauczycielskiej. Współpraca międzynarodowa jest jedną z innowacyjnych metod nauczania w Liceum Katolickim. Celem realizowanych przez nas projektów jest nie tylko realizacja konkretnych zadań, ale też doskonalenie umiejętności językowych, bliższe poznanie historii i kultury krajów partnerskich, zapoznanie się z odmiennymi systemami edukacyjnymi, poszerzanie horyzontów myślowych, wymiana doświadczeń oraz zawiązanie międzynarodowych przyjaźni.


Z powodzeniem współpracujemy ze szkołami z całej Europy – Włoch, Hiszpanii, Węgier, Niemiec, Malty, Wielkiej Brytanii, Walii, Szkocji, Finlandii, Szwajcarii, Portugalii, Cypru, Grecji, Rumunii, Chorwacji i Turcji. Od 2009 r., w ramach projektów Comenius i Erasmus+, zrealizowaliśmy już:

  •  “Energy and Environment: ECO – Euroteens in Search of a Different Future” (2009-2011)
  •  „Spotlights for Tolerance” (2011-2013)
  •  “Roads Connecting us” (2013-2015)
  •  bilateralny projekt „Let’s change the World” (2016)
  •  skierowany do nauczycieli „Moja szkoła – moja Europa” (2015-2017)
  •  „Champions of Languages and Minorities”  (2016-2018)
  • "Becoming a Designer in Europe" (2016-2018)
  •  skierowany do nauczycieli "Bardziej nowocześni-bardziej europejscy" (2016-2018)


Obecnie realizujemy projekt skierowany do licealistów "LOAD - Life Of A Digi" na temat stosowania nowoczesnych technologii TIK oraz do nauczycieli: "Aktywni w szkole - aktywni w Europie" z dziedziny coachingu, mentoringu i pobudzania aktywnego myślenia.

Angażujemy się również w projekty unijne i ministerialne: W latach 2016-2018  szkoła uczestniczyła w projekcie unijnym „Nowoczesna Szkoła” w ramach którego uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach naukowo- eksperymentalnych „Zostań odkrywcą!” i zajęciach wyrównujących braki edukacyjne.

Uczestniczyliśmy w projekcie czytelniczym w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Oprócz promocji czytelnictwa i licznych akcji z tym związanych, szkolna biblioteka została zaopatrzona w nowe lektury oraz nowości wydawnicze.

 

Erasmus+2

 

 

 

Erasmus +

Comenius

eTwinning

Nowoczesna szkoła